Přeskočit navigaci
Společnost, politika, kultura, filosofie
5.července 2022
Spravujete webové stránky? Obohaťte je obsahem z Glos.
 

Svoboda ve světě. Zahraniční politika demokratických zemí - Michael Novak

Publikován 30.ledna 2005, text čítá cca 6689 slov. 10799 přečtení  |  Přidejte komentář

Protože příznivci levice dnes zřídka chválí dynamiku ekonomické svobody, levicové strany jen zvolna nalézají nadšení v šíření svobody do jiných kultur. Jejich antikapitalistické tendence jsou natolik silné, že si ekonomický systém svobodných společností hnusí. Mají sklon argumentovat tím, že národy v jiných civilizacích netouží po "našem druhu" svobody, že pro ni nejsou "připraveni" a že se u nich neosvědčí.

Naproti tomu prvním principem středopravých stran je dynamická síla svobody - v kultuře, politice a v ekonomice. Středopravé strany se snaží otevřít cestu ke svobodě v každé kultuře a v každém státě na Zemi. Přijímají za své, že svoboda je vepsána ve vnitřních pochodech tří charakteristicky lidských činností - porozumění, úsudku a volbě. Všechny tři jsou činnostmi osobními, všechny tři jsou svobodné.

Takto je svoboda vepsána do lidské přirozenosti a právo vyjádřit tuto svobodu je právem přirozeným, platným pro všechny lidské bytosti všude a v každé době. Není žádný vůdce, který by se chvástal, že jeho národ je "nesvobodný", svou přirozeností hodný zotročení.

Porozumění, úsudek a volba - tři schopnosti odlišující odlišují lidské bytosti od všech ostatních tvorů na Zemi jsou právě těmi schopnostmi, jež dávají vzniknout humoru a smíchu, moudrosti, ironii, tragédii, odpovědnosti, slávě - zkrátka všemu, co přináší lidskému příběhu jeho dramatičnost, jeho barvu a čest. Kde jsou lidé, tam je též svoboda. Podnět k rozšíření hranic "tří svobod" - svobody od tyranie a utrpení, svobody od chudoby a svobody svědomí, tázání a projevu - je hlavním motivem zahraniční politiky středopravých zemí.

 << Předchozí: Duch svobody - vyzkoušen, potvrzen << >> Následující: Pozitivní agenda >>
1 Gn 4,9 (poznámka překladatele)
2 Tento dokument je dostupný například na http://www.globalpolicy.org/globaliz/politics/blair.htm (poznámka překladatele)
3 Srov. Natan Sharansky, Fear No Evil, New York: PublicAffairs, 1998 (poznámka překladatele)
4 Jan 8,31 (poznámka překladatele)
5 Srov. Mat 22,21 a Luk 20,25 (poznámka překladatele)

Z angličtiny přeložil a poznámkami opatřil Ondřej Ditrych.

Původní, anglickou verzi si můžete přečíst zde: Global Liberty.

Michael Novak - O autorovi Michael Novak

Michael Novak (1933-), významný představitel amerického neokonzervatismu, se narodil v USA jako potomek slovenských přistěhovalců. Po studiích na Stonehill College (obor filosofie a angličtina), Gregoriánské universitě v Římě a Katolické universitě promoval z historie a filosofie náboženství na Harvardu (1966). Následně přednášel na mnoha universitách (Harvardu, Stanfordu a dalších) a roku 1978 se stal stálým výzkumným pracovníkem think-tanku American Enterprise Institute, kde se dodnes zabývá náboženstvím a veřejnou politikou. V letech 1981-1982 zastupoval USA u Komise OSN pro lidská práva v Ženevě, stanul též v čele americké zastupitelské mise při Konferenci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (1986). Z množství jeho publikací byla řada přeložena do češtiny:
Duch demokratického kapitalismu (Praha: Občanský institut, 1992)
Sociální spravedlnost (Praha: Občanský institut, 1993)
Probuzení z nihilismu (Praha: Občanský institut, 1994)
Vyznání katolíka (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1995)
Filosofie svobody (Praha: Vyšehrad, 1998)
Katolické sociální myšlení a liberální instituce (Praha: Česká křesťanská akademie, 1999)

Roku 2000 získal Michael Novak Řád T.G. Masaryka.

Jak citovat tento textNovak, Michael. Svoboda ve světě. Zahraniční politika demokratických zemí [online]. Přeložil Ondřej Ditrych. Glosy.info, 30.leden 2005. [cit. 5.července 2022].
Dostupné na WWW: <http://glosy.info/texty/svoboda-ve-svete-zahranicni-politika-demokratickych-zemi/>. ISSN 1214-8857.
Klíčová slova
svoboda. islám. terorismus. neokonzervatismus. šíření demokracie. konzervatismus. islamismus. zahraniční politika. mezinárodní společenství.

Diskuse k tématu


Přidat komentář