Přeskočit navigaci
Společnost, politika, kultura, filosofie
1.prosince 2022
Spravujete webové stránky? Obohaťte je obsahem z Glos.
 

Svoboda ve světě. Zahraniční politika demokratických zemí - Michael Novak

Publikován 30.ledna 2005, text čítá cca 6689 slov. 10799 přečtení  |  Přidejte komentář

Tento projev byl přednesen 11. listopadu 2004 na Benátské konferenci IV jako příspěvek na téma politické agendy středopravých stran zemí Severoatlantické aliance. Publikujeme jej se souhlasem autora a National Review Online, odkud jsme převzali znění použité k překladu. Doufáme, že poslouží jako reprezentativní vzorek soudobého neokonzervativního myšlení.

Čtvrtá světová válka začala dlouhým řetězem teroristických útoků, jejichž skutečná podstata nebyla rozpoznána až do okamžiku, kdy 11. září 2001 vystoupala k nebi nad New Yorkem, Washingtonem D.C. a lánem pole nedaleko Gettysburgu v Pensylvánii mohutná oblaka černého kouře. Toto náhlé vypuknutí čtvrté světové války pozměnilo strategický obraz světa. Byli jsme postaveni před několik téměř zcela nových otázek. Mezi nimi otázky týkající se asymetrického vedení války, preventivního útoku, zlotřilých států a humanitárních intervencí.

Než se vypořádáme s těmito otázkami, je třeba připomenout si dynamické kontext, do nějž tyto koncepty zapadají. Na základě porozumění tomuto kontextu by se měla utvářet zahraniční politika středopravých stran severoatlantických zemí. Stejná koncepce byla dříve prosazována též stranami na levici, které však dnes, zdá se, ztratily bohužel své odhodlání bojovat za svobodu ve světě.

V roce 1900 se počet demokracií na světě dal spočítat na prstech jedné ruky a všechny byly soustředěny do severoatlantické oblasti. Během následujícího století se intelektuálním a politickým životem přehnaly dva mohutné antiliberální proudy. Prvním prudkým proudem byl komunismus, který měl v úmyslu zničit svobodu v ekonomickém řádu. Komunismus též zavedl do politiky a kultury nejrigidnější a nejdrakoničtější diktaturu, jakou kdy dějiny poznaly. Komunisté slíbili, že socialismus bude pro chudý lid lepší než kapitalismus.

Druhým proudem byl fašismus, který též hlásal nadřazenost diktatury nad demokracií. "Demokracie," říkali fašisté, není než "samé řečnění a žádný čin," - je zastaralá, slabá a nerozhodná. Fašisté slibovali, že diktatura bude pro chudý lid lepší, a předvídali rozšíření diktatury do celého světa. Fašistická výzva směřovala k zničení svobody v politickém řádu.

Oba tyto politické proudy, nárokující si své politické místo, komunismus a fašismus, byly antiliberální. Hodlaly vyvrátit individuální svobodu, právo na svobodné sdružování a demokratické instituce. Zamýšlely rozvrátit svobodná společenství všeho druhu a tak zničit bohatou komunitární dimenzi liberálních společností.

  >> Následující: Duch svobody - vyzkoušen, potvrzen >>
1 Gn 4,9 (poznámka překladatele)
2 Tento dokument je dostupný například na http://www.globalpolicy.org/globaliz/politics/blair.htm (poznámka překladatele)
3 Srov. Natan Sharansky, Fear No Evil, New York: PublicAffairs, 1998 (poznámka překladatele)
4 Jan 8,31 (poznámka překladatele)
5 Srov. Mat 22,21 a Luk 20,25 (poznámka překladatele)

Z angličtiny přeložil a poznámkami opatřil Ondřej Ditrych.

Původní, anglickou verzi si můžete přečíst zde: Global Liberty.

Michael Novak - O autorovi Michael Novak

Michael Novak (1933-), významný představitel amerického neokonzervatismu, se narodil v USA jako potomek slovenských přistěhovalců. Po studiích na Stonehill College (obor filosofie a angličtina), Gregoriánské universitě v Římě a Katolické universitě promoval z historie a filosofie náboženství na Harvardu (1966). Následně přednášel na mnoha universitách (Harvardu, Stanfordu a dalších) a roku 1978 se stal stálým výzkumným pracovníkem think-tanku American Enterprise Institute, kde se dodnes zabývá náboženstvím a veřejnou politikou. V letech 1981-1982 zastupoval USA u Komise OSN pro lidská práva v Ženevě, stanul též v čele americké zastupitelské mise při Konferenci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (1986). Z množství jeho publikací byla řada přeložena do češtiny:
Duch demokratického kapitalismu (Praha: Občanský institut, 1992)
Sociální spravedlnost (Praha: Občanský institut, 1993)
Probuzení z nihilismu (Praha: Občanský institut, 1994)
Vyznání katolíka (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1995)
Filosofie svobody (Praha: Vyšehrad, 1998)
Katolické sociální myšlení a liberální instituce (Praha: Česká křesťanská akademie, 1999)

Roku 2000 získal Michael Novak Řád T.G. Masaryka.

Jak citovat tento textNovak, Michael. Svoboda ve světě. Zahraniční politika demokratických zemí [online]. Přeložil Ondřej Ditrych. Glosy.info, 30.leden 2005. [cit. 1.prosince 2022].
Dostupné na WWW: <http://glosy.info/texty/svoboda-ve-svete-zahranicni-politika-demokratickych-zemi/>. ISSN 1214-8857.
Klíčová slova
svoboda. islám. terorismus. neokonzervatismus. šíření demokracie. konzervatismus. islamismus. zahraniční politika. mezinárodní společenství.

Diskuse k tématu


Přidat komentář